VÆLG SELV 10-20-OG 30.

Stofa lukker for salget af valg af 8, 16 og 32 kanaler som tillæg til pakke 1 den 1/12 2019.

Stofa vil indføre et nyt valgsystem i 2020.

De der i dag er omfattet af denne ordning, vil modtage et brev 15.12.2019 fra Stofa  med tilbud om overgang til det nye system, når det nye system kører.

Det nye system træder i kraft i 1. kvt 2020.

Det hedder vælg selv 10, 20 eller 30.

Det nye er, at I frit kan vælge mellem tv-kanaler og tidens mest populære streamingtjenester i en og samme tv-løsning.

Kræver ligesom hidtil pakke 1.

Det er et pointbaseret system, og de tre abonnementer indeholder enten 10, 20 eller 30 point.

Pointene bruges til at vælge tv-kanaler og streamingtjenester.

De valgte tv-kanaler og streamingtjenester ses med det samme og er låst i 30 dage. Det er kun det enkelte valg, der er låst i 30 dage og ikke hele pakken. så man kan løbende skifte indholdet ud.

Mine sider lukker den 1. januar 2020, så Stofa kan ombygge den til det nye Stofa vælg selv 10,20 og 30. Mine sider genåbner den 30. januar 2020.

De gamle vælg selv kanaler flyttes ikke automatisk over til det nye system. I stedet er pakken tom, indtil I har valgt det nye indhold.

Prisen for det nye valgsystem er :

Vælg selv 10:   200 kr.

Vælg selv 20:  300 kr.

Vælg selv 30: 400 kr.