Bestyrelse

Formand (på valg lige år)
Henrik Larsen
Sct Georgs Vej 7
4500 Nykøbing Sj.

Næstformand  (på valg ulige år)
Robert Krogsgaard
H.P. Hansensvej 19
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)
John Hedbak      
Egebjergvej 51
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)
John Nymark
Fasanalle 4 A
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
Kurt Bonde Rasmussen
Kingosvej 96
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
Majken Nevermann
Bogøvej 47
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
Per Christiansen
Brorsonsvej 12
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsessuppleant (på valg hvert år)
Leif Pedersen
Egeparken 4
4500 Nykøbing Sj.

Teknisk udvalg:
John Hedbak, Per Christiansen og Henrik Larsen

Infoudvalg: (hjemmeside og infokanal )
Robert Krogsgaard og Henrik Larsen

Forhandlingsudvalg:
Henrik Larsen, Robert Krogsgaard og Kurt Rasmussen