Bestyrelse

Formand (på valg lige år)
Henrik Larsen
Sct Georgs Vej 7
4500 Nykøbing Sj.

Næstformand  (på valg ulige år)
Robert Krogsgaard
H.P. Hansensvej 19
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)
Peter Kjelstrup      
Nyledsbakken 24
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg ulige år)
John Nymark
Fasanalle 4 A
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
Kurt Bonde Rasmussen
Kingosvej 96
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
Majken Nevermann
Bogøvej 47
4500 Nykøbing Sj.

Bestyrelsesmedlem (på valg lige år)
Leif Pedersen
Egeparken 4
4500 Nykøbing Sj.

Teknisk udvalg:
Henrik Larsen og Kurt Bonde Rasmussen.

Infoudvalg: (hjemmeside og infokanal )
Robert Krogsgaard og Henrik Larsen

Forhandlingsudvalg:
Henrik Larsen, Robert Krogsgaard og Kurt Rasmussen